‘In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs’, ‘Technische sector verwacht concurrentieproblemen door personeelstekort’. Koppen die regelmatig in de media verschijnen. Inmiddels is het algemeen bekend dat het personeelstekort steeds verder oploopt. Om onze opdrachtgevers te helpen met het binden van hun medewerkers aan hun organisatie, zijn wij Jans Trainingen gestart.

Jans Trainingen is een dienst die wij inzetten om medewerkers en dan met name BBL-leerlingen en zij-instromers beter te binden aan een bedrijf. Dit doen we door de inzet van een Praktijkopleider. Hij verzorgt het contact tussen scholen/UWV, werkbegeleider (van opdrachtgever) en de leerling/zij-instromer. In de praktijk blijkt namelijk dat leerlingen en zij-instromers het soms lastig vinden om aan te geven wat zij nodig hebben. Hierdoor kunnen zij niet altijd hun weg vinden waardoor zij verder solliciteren.

Extra training

Extra training of hulp van onze Praktijkopleider helpt de medewerker om hun opdrachten voor school af te ronden, bijvoorbeeld hun VCA of NEN-normering te behalen of om beter te worden in hun vak. Door deze extra training en hulp vindt een medewerker beter zijn of haar weg binnen het bedrijf en voelt zich daardoor gehoord en geholpen met als gevolg dat deze medewerkers langer blijven werken bij het bedrijf.

Coachen, trainen en begeleiden

Naast leerlingen en zij-instromers kunnen we nieuwe instromers beter coachen, trainen en begeleiden tot vakbekwame specialisten. Maar ook de behoefte van de huidige medewerkers op de werkvloer brengt onze de Praktijkopleider in kaart, zodat het kennis- en praktijkniveau hoog gehouden wordt. Op dit moment is Hamer B.V een klant van Jans Trainingen waardoor we al verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar hebben voor geïnteresseerde opdrachtgevers van deze nieuwe dienst.