Jans Trainingen is een dienst die wij inzetten om medewerkers en dan met name leerlingen en zij-instromers beter te binden aan een bedrijf. Dit doen wij door de inzet van een praktijkcoördinator.

Hij verzorgt het contact tussen scholen/UWV, werkbegeleider (van opdrachtgever) en de leerling/statushouder. In de praktijk blijkt namelijk dat leerlingen en zij-instromers het soms lastig vinden om aan te geven wat zij nodig hebben. Extra training of hulp kan de medewerker helpen om hun opdrachten voor school af te ronden, hun papieren voor het UWV of gemeente in orde te krijgen of om beter te worden in een vak.

Medewerkers binden aan uw bedrijf

Door deze extra training en hulp vindt een medewerker beter zijn of haar weg binnen het bedrijf en voelt zich daardoor gehoord en geholpen met als gevolg dat deze medewerkers langer blijven werken bij het bedrijf. Naast leerlingen en statushouders kunnen we, met Jans Trainingen, nieuwe instromers beter coachen, trainen en begeleiden tot vakbekwame specialisten. Maar ook de behoefte van de huidige medewerkers op de werkvloer brengt de praktijkcoördinator in kaart, zodat het kennis en praktijkniveau hoog gehouden wordt.

Op dit moment is Hamer een klant van Jans Trainingen waardoor we al verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar hebben. Heeft u interesse in de dienstverlening van Jans Trainingen, neem dan contact op met ons op.