Veel gestelde vragen

Nee, indien een uitzendkracht zich bij ons ziek meldt dan zal de loondoorbetaling overgenomen worden door het UWV. Ook voor wat betreft de WAO loopt u geen risico.

Aan de hand van het brutoloon zullen wij tot een tarief komen. In het tarief is het brutoloon berekend, maar ook de werkgeverslasten en de overige loonkosten. Jans Uitzendbureau brengt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening, waardoor u geen risico loopt in geval van leegloop, ziekte, vakantie- en feestdagen of tijdelijke vermindering van werk.