Veel gestelde vragen

Indien je weer beter bent, meldt dit dan direct aan ons en aan het UWV (tel. UWV: 0900-9294). Het is belangrijk dat je de datum van herstel direct doorgeeft aan het UWV. Kom je deze verplichting niet na dan kunnen er sancties worden opgelegd.

Indien je niet kunt werken in geval van ziekte, dan geef je dit voor 8.30 uur door aan je contactpersoon bij Jans Uitzendbureau. Daarnaast stel je voor aanvang van de werkzaamheden de opdrachtgever op de hoogte van je afwezigheid. Jans Uitzendbureau zal zorgen dat je ziekmelding bij het UWV terecht komt. Tijdige melding is daarom noodzakelijk.

 

Indien je bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter of tandarts weg moet, dan kun je vanwege deze persoonlijke omstandigheden niet werken en is er sprake van kort verzuim. Een percentage van je loon wordt speciaal voor deze momenten gereserveerd.

Via het stiPP (stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) hebben uitzendkrachten recht op pensioen. Er zijn diverse regelingen, afhankelijk van de fase (fase A, B of C) waarin je je bevindt. Meer informatie is te vinden op de website van stiPP: www.stippensioen.nl

 

Het loon dat je bij Jans Uitzendbureau gaat verdienen, is afhankelijk van een aantal factoren. We zullen kijken naar je leeftijd, het soort werk dat je gaat uitvoeren, je ervaring en een aantal andere zaken.

Voor het actuele wettelijk minimumloon kun je kijken op de website van de ABU (www.abu.nl). Uiteraard kun je ook even contact opnemen met onze vestiging.

Jans Uitzendbureau werkt met de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) CAO. De CAO is op de website te downloaden.