Privacy verklaring

Uw privacy

Jans Uitzendbureau is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de website Jans Uitzendbureau van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Jans Uitzendbureau houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens

www.jansuitzendbureau.nl
Jans Uitzendbureau
Hogekampweg 2
7316 MS Apeldoorn
055 522 32 22

Verwerking van persoonsgegevens

Jans Uitzendbureau legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Jans Uitzendbureau afneemt of wanneer u zich registreert op jansuitzendbureau.nl of anderszins contact heeft met Jans Uitzendbureau. Jans Uitzendbureau gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Jans Uitzendbureau rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen klanten/bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door contact met ons op te nemen.

Wij leggen de onderstaande gegevens vast bij inschrijving:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Opleidingen en trainingen
 • Beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof
 • Pasfoto 
 • Overige gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid waarvoor u toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u via Jans Uitzendbureau gaat werken leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID-bewijs binnen EER en Zwitserland
 • Kopie Verblijfs- en/of Tewerkstellingsvergunning buiten EER en Zwitserland
 • Kopie diploma/certificaat
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Overige gegevens die te maken hebben met de verzuimregistratie

Wij leggen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. 

Jans Uitzendbureau verkoopt uw gegevens niet

Jans Uitzendbureau zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jans Uitzendbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Dit kan per doel verschillen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Wil je inzage in de totale persoonsgegevensverwerking, gegevens wijzigen die je niet zelf aan kunt passen of je gegevens uit ons bestand laten halen, dan kun je contact met ons opnemen via info@jansuitzendbureau.nl.

Cookies

Gebruik van cookies

Jans Uitzendbureau maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van jansuitzendbureau.nl voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Jans Uitzendbureau ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen bij een herhaal bezoek op onze website waardoor u automatisch aangemeld wordt (functionele cookies). Als u in uw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Marketing cookies

Als je toestemming geeft voor het plaatsen van marketing cookies zal Jans Uitzendbureau informatie verzamelen over het online gedrag van haar bezoeker om haar website te optimaliseren.

Jansuitzendbureau.nl en andere websites

Op de site van Jans Uitzendbureau treft u een aantal links aan naar andere websites. Jans Uitzendbureau kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen