Veel gestelde vragen

Medewerkers

Wat doe ik in geval van ziekte?
Als je niet kunt werken in geval van ziekte, dan geef je dit voor 8.30 uur door aan je contactpersoon bij Jans Uitzendbureau. Daarnaast stel je voor aanvang van de werkzaamheden de opdrachtgever op de hoogte van je afwezigheid. Wij zorgen ervoor dat je ziekmelding bij het UWV terecht komt. Op tijd melden is daarom noodzakelijk!

Hoe meld ik me beter?
Als je weer beter bent, meldt dit dan direct aan ons en aan het UWV (tel. UWV: 088 898 9294). Het is belangrijk dat je de datum van herstel direct doorgeeft aan het UWV. Kom je deze verplichting niet na dan kunnen er sancties worden opgelegd.

Wat is kort verzuim?
Als je bijvoorbeeld naar de dokter of tandarts moet, kun je vanwege deze persoonlijke omstandigheden niet werken en is er sprake van kort verzuim. Een percentage van je loon wordt speciaal voor deze momenten gereserveerd.

Heb ik recht op pensioen?
Via het StiPP (stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) hebben uitzendkrachten recht op pensioen. Er zijn diverse regelingen, afhankelijk van de fase (fase A, B of C) waarin je je bevindt. Meer informatie is te vinden op de website van StiPP.

Hoe hoog is het minimumloon?
Het loon dat je bij Jans Uitzendbureau gaat verdienen, is afhankelijk van een aantal factoren. We zullen kijken naar je leeftijd, het soort werk dat je gaat uitvoeren, je ervaring en een aantal andere zaken. Voor het actuele wettelijk minimumloon kun je kijken op de website van de ABU. Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze vestiging.

Welke CAO gebruikt Jans uitzendbureau?
Jans Uitzendbureau werkt met de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) CAO. De CAO is op onze website te downloaden.

Werkgever

Wat betaal ik voor een uitzendkracht?
Aan de hand van het brutoloon zullen wij tot een tarief komen. In het tarief is het brutoloon berekend, maar ook de werkgeverslasten en de overige loonkosten. Wij brengen alleen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening, waardoor u geen risico loopt in geval van leegloop, ziekte, vakantie- en feestdagen of tijdelijke vermindering van werk.

Zijn er kosten als de uitzendkracht ziek wordt?
Nee, als een uitzendkracht zich bij ons ziek meldt dan zal de loondoorbetaling overgenomen worden door het UWV. Ook voor wat betreft de WAO loopt u geen risico.