Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de Wet DBA wordt getracht schijnzelfstandigheid te bestrijden. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode hebben zzp’ers de tijd om hun zaken op orde te brengen. De Belastingdienst hanteert tot deze datum het protocol van milde handhaving.

Wat betekent de Wet DBA voor zzp’ers?

Voorheen gaf de VAR opdrachtgevers een vergaande vrijwaring voor de loonheffingen, ook als achteraf bleek dat er eigenlijk geen sprake was van zelfstandigheid van de opdrachtnemer (zzp’er). De modelovereenkomst geeft die vrijwaring niet: als achteraf blijkt dat er sprake was van een dienstbetrekking met de opdrachtgever, kan de Belastingdienst alsnog een naheffing loonheffingen of correctieverplichting aan deze partijen opleggen ter zake van de verloning.

De gevolgen voor opdrachtgevers?

Door de Wet DBA wordt u als opdrachtgever geconfronteerd met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. De wetgeving is complex en in vele opzichten nog niet geheel duidelijk. Gelet op deze onzekere situatie kunt u gebruik maken van Jans als tussenpersoon. Het risico van een dienstbetrekking komt dan niet voor uw rekening, als opdrachtgever.

Wat kan Jans betekenen bij de Wet DBA?

Wij adviseren u graag over onze zzp-dienstverlening, waarbij u zonder risico’s kunt blijven voorzien in uw behoefte aan flexibel en professioneel personeel. De door Jans opgestelde modelovereenkomst “tussenkomst” is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Door gebruik te maken van deze modelovereenkomst is Jans de juridische opdrachtgever. De zzp’er is opdrachtnemer en u bent de “derde partij”, waar de zelfstandige feitelijk gaat werken. Jans stuurt u per week een nota met btw van de die week gewerkte uren, de zzp’er stuurt Jans een nota met een afgetekende urendeclaratie.

Hebt u nog vragen over wat de Wet DBA voor u betekent? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. U kunt ons bereiken op 055 522 32 22 of stuur ons een mail.